Izobraževanje na daljavo

Spoštovani starši,

pripravljamo novo spletno stran namenjeno le izobraževanju na daljavo, ki bo na naslovu http://nadaljavo.oskm.si

Strokovna skupina na šoli je pripravila akcijski načrt za delo na daljavo. Akcijski načrt bomo uporabili v primeru, da bo uveljavljen model C ali D ter oba podmodela. Datoteka

Gradivo – rezervna kopija

Izobraževanje na domu poteka predvsem na MS Teams.

Rezervna kopija gradiva, le za nujen primer, pa bo objavljena dnevno tudi na spodnjih povezavah. Ker tukaj ne moremo uporabiti interaktivnosti gradiva, zato naj bo to le v izjemnem primeru.

Učilnice iz šolskega leta 2019/20: