Individualno in skupinsko delo z učenci, ki imajo težave