Svetovalna služba

Strokovne delavke v svetovalni službi so:

Mateja Kosovel, psihologinja, inkluzivna pedagoginja 52 06 577
Damjana V. Damjanović, socialna pedagoginja
Vladimira Levpušček, specialna pedagoginja 041 392 944
Jana Tavčar, specialna pedagoginja
Cirila Koršič, specialna pedagoginja
Petra Guček Tomšič, specialna pedagoginja
Tatjana Zakrajšek, socialna pedagoginja

Starši se dogovorijo za razgovor po telefonu ali po elektronski pošti. Psihologinja Mateja Kosovel in socialna pedagoginja Damjana V. Damjanovič sta dosegljivi v času uradnih ur med 8.00 in 14.30. Z izvajalkami dodatne strokovne pomoči (DSP) se lahko pogovorite v času skupnih govorilnih ur razredne ali predmetne stopnje.

Področja dela

Svetovalni delavki opravljata svetovalno delo na sledečih področjih:

  • Vpis šolskih novincev.
  • Osebni (spoznavni in čustveni), socialni ter telesni razvoj učencev.
  • Individualno in skupinsko delo z učenci, ki imajo težave.
  • Koordiniranje dela z nadarjenimi učenci.
  • Socialno-ekonomske stiske.
  • Karierna orientacija.