Skoči na glavno vsebino

Sklepi Sveta zavoda

Svet zavoda je na svoji izredni seji dne 6. 9. 2021 sprejel naslednje sklepe:

Sklep št. 1:

Svet Osnovne šole Ketteja in Murna se seznani s poročilom ravnatelja o zahtevah nekaterih staršev po neupoštevanju zaščitnih ukrepov pri izvajanju pouka in vsebino teh zahtev.

Sklep št. 1 je sprejet soglasno.

Sklep št. 2:

Svet Osnovne šole Ketteja in Murna nalaga ravnatelju, vodstvu šole, učiteljem, svetovalnim delavcem in ostalim zaposlenim, da pri izvedbi pouka in drugih oblikah pedagoškega procesa, vključno z jutranjim in popoldanskim varstvom ter vsemi ostalimi aktivnostmi, ki potekajo v prostorih šole ter izven nje, dosledno spoštujejo, upoštevajo in uporabljajo vso veljavno zakonodajo in odloke za preprečevanje širjenja okužbe ter okrožnice, ki jih v zvezi s tem pripravlja in izdaja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Sklep št. 2 je sprejet z enim vzdržanim glasom  z argumentacijo iz zapisnika seje sveta.

Sklep št. 3:

O anonimiziranih zahtevah staršev po neupoštevanju zaščitnih ukrepov pri izvajanju pouka in vsebini teh zahtev ter sklepih sveta šole, bo Svet Osnovne šole Ketteja in Murna obvestil Mestno občino Ljubljana, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport.

Sklep št. 3 je sprejet z 5 glasovi za ter 2 vzdržanima.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost